Skyddsplaceringar

Erfarenhet av skyddsplaceringar

Futura familjehemsvård har stor erfarenhet av skyddsplaceringar, allt från barn som av olika anledningar behöver skyddas från sina vårdnadshavare till skydd gällande våld i nära relationer samt då hedersproblematik föreligger. Vi har flertalet familjer som kan ta skyddsplaceringar och vi brukar snabbt kunna rekommendera ett lämpligt familjehem då en kommun kontaktar oss akut.

Vi är certifierade att genomföra skyddsbedömningarna riskbedömningsinstrumenten Sara (våld i nära relationer) och Patriark (hedersrelaterat hot och våld). Vi kan, om uppdragsgivaren så önskar, så fort det är genomförbart göra en skyddsbedömning gällande den placerade personen.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå