Målgrupp

Målgrupp

Styrkan med familjehemsvård är att det är möjligt att anpassa insatserna utifrån individens unika behov. Det innebär att vi på Futura familjehemsvård har möjlighet att erbjuda både barn, unga och vuxna denna form av insats, oberoende om behoven beror på bristande omsorg, egen problematik, skyddsbehov/hedersproblematik eller missbruk. 

De lagar och förordningar som styr placeringarna är SoL (Socialtjänstlagen), LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) samt LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall).

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå