Individellt anpassad
Familjehemsvård

Vårt mål är att alltid se till att trygga den placerade så att vi tillsammans kan uppnå en positiv förändring och hitta rätt nivå på insatserna.

Kvalitet, kompetens och omsorg för den placerade

Tillstånd

Vi har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsvård samt ramavtal med ett flertal kommuner och med SKR/Adda.

Utbildning & handledning

Utifrån behov ger vi utbildning för familjehemmen och handledning utifrån olika teoretiska grunder beroende av ärendets art.

Lång erfarenhet

Våra utbildade socionomer och socialpedagoger har lång erfarenhet av familjehemsvård och arbete inom socialtjänst, kriminalvård, psykiatri och missbruksvård.

Beredskap dygnet runt

Vi har beredskap beredskap dygnet runt, både som ett stöd för familjehemmen och för akuta förfrågningar gällande placeringar från kommunerna.

Skyddsplaceringar

Vi har stor erfarenhet av skyddsplaceringar, allt från barn som av olika anledningar behöver skyddas från sina vårdnadshavare till skydd gällande våld i nära relationer samt då hedersproblematik föreligger.

Läs mer ->

Vill du bli familjehem?

Som familjehem behöver du ha tid, rum och ett engagemang för den placerade. Erfarenhet får du med tiden, vi ger dig kontinuerlig handledning.

Läs mer ->

Målgrupp

Vi kan erbjuda både barn, unga och vuxna denna form av insats, oberoende om behoven beror på bristande omsorg, egen problematik, skyddsbehov/hedersproblematik eller missbruk.

Läs mer ->

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå